31. ČUVALO, KREŠO, rođen  22.01.1946., sin Tadije Čuvalo i Janje Kordić, ženi  Nadu Boras iz Otoka. Vjenčani 24.01.1975. u Vitini. Živi u Proboju. Ima djecu.

32. ČUVALO, STIPE   rođen 03.09.1903., sin Luke Čuvalo i Anđe Nuić, oženio  Katu Kordić,  01.02.1926. Rodili su:

-Jure, boksač, prvak Kanade u teškoj kategoriji. Više u Znameniti Čuvali.

33. ČUVALO, JURE rođ. 1937., sin Stipe i Kate Kordić. Rodio se i živi u Kanadi, boksač  teške kategorije, svjetskog značaja i ugleda. Oženio Lynn, porijeklom iz  Irske. Rodili su:

-4 sina i jednu kćer. Žive u Kanadi.

34. ČUVALO, DRAGO rođen 14.02.1926., sin Ilije Čuvalo i  Dragice Bulić, oženio Maru Skoko, vjenčani 15.01.1953. u Vitini. Imaju djecu. Žive u Proboju. Drago  umro u Proboju 14.04.2007.

35. ČUVALO, JOZO, rođen 11.10.1938., sin Ilije Čuvalo i Dragice Bulić, oženio Dragu Pavlović iz Vitine.Vjenčani 21.12.1965. u Vitini. Živi u Proboju.Imaju  djecu.

36. ČUVALO, FILIP rođen 03.04.1870., kršten10.04.1870., kum Mijo Galiot iz Proboja.

Sin Blaža Čuvalo i Kate Gavran. Oženjen… ? Djeca… ?

37. ČUVALO, NIKOLA rođen 07.12.1811.,  kršten 19.01.1812., kum Jure Jurković.

Nikola je sin Ante Čuvalo i Pere Vučić (Vukšić). (Nikola je 4-ti sin Ante  rođenog 1775.). Ante  preminuo 07.12.1861.(Knjiga umrlih piše, ”Nikola  preminuo u Proboju 15.12.1862.”).

Nikola oženio  Matiju Miljko, vjenčani 1833., kćer Ivana Martinovića iz Grabovnika i Anđe Vučić, kumovi Jure Bubalo i Jakov Vučić. Matija Miljko žena Nikolina,

udovica, udala se, nakon Nikoline smrti 1861.,ili 1862. za udovca Andriju,   rođenog 1810. O ovom Andriji drugih podataka nema. Vidi broj 182.   ovog Rodoslovlja.

Matija umrla 11.12.1887.

Nikola i Matija rodili su:

-Stojan (Stanko), rođen 26.09.1836., kršten 29.09.1836., kum Nikola Ivaćevilo.  Stojan je oženio Cvitu Boras 22.11.1859.  Rodili: Anicu, Jaku i Nikolu.   Stojan  se po drugi put oženio, udovac, sa Šimom Herceg 1878.

-Andja  rođena 12.11.1840., krštena 17.11.1840., kuma  Birđa Ereš.

-Jurka rođena 01.05.1842., krštena 08.05.1842., kuma Kata Čuvalo. Jurka se  udala za Miju Karduma, sin Jure i Božice Tomas, Grabovnik. Vjenčani  07.02.1862. Svjedoci Marko Jurič i Stipan Tomas.

Čuvalo, Jurka iz Proboja  kuma Kati kćeri Bariše Tica i Pere Zuvko,  rođena 19.12.1860., krštena  20.12.1860.

Čuvalo, Jurka žena Mije Kardum, Grabovnik, rodila Anicu ( Ana )  30.10.1862., kuma Matija Markotić iz Grabovnika.

Čuvalo, Jurka  žena Mije Kardum rodila trojke, Nikolu, Filipa i Miju  30.10.1862.

Čuvalo, Jurka žena Mije Kardum rodila: Nikolu, Filipa, Miju.   Rođeni  09.12.1864., kr. 10.12.1864. Kum Ante Mišetić iz Grabovnika. Mijo Kardum sin Jurke i Mije, ženi Ivu Lauc, kćer Joze Lauc i Ruže   Zelić. Vjenčani 26.12.1883., svjedoci Jozo Mišetić i Tomo Vukšić.

Čuvalo, Jurka iz Proboja  kuma Ani kćeri Ivana Tomaševića i Mande   Musa iz Šiljevišta, rođena 08.01.1870.,  krštena 14.01.1870.

Čuvalo, Jurka iz Proboja kuma Ivi kćeri Joze Praljak i Janje Lesko iz Blatnice, rođena 24.05.1870.,  krštena 25.05.1870.

Čuvalo, Jurka iz Proboja, kuma Ani kćeri Jure Tolušić i Boške Boras iz  Otoka, Rođena 23.03.1874.,  krštena 24.03.1874.

Čuvalo, Jurka iz Proboja žena Mije Kardum,  rodila kćer Bošku 16.10.1875., krštena 20.10.1875., kuma Cvita Boras iz Vitine.

Čuvalo, Jurka iz Proboja kuma Ivi kćeri Ante Vištica i Matije  Tomas, Grabovnik. Rođena 05.01.1875., krštena 02.02.1875.

Čuvalo, Jurka kuma Vidi kćeri Ivana Mišetića  i Kate Boras iz Vitine,  rođena 17.10. 1870., krštena 23.10.1874.

Čuvalo, Jurka iz Veljaka, kuma Kati kćeri Vice Vukojevića i Stane Džaić, Šipovača., rođena 02.12.1870., krštena 04.12.1870.

Čuvalo, Jurka iz Proboja kuma Ani, kćeri Tome Vukšić i Ive Mišetić.  Grabovnik.  Rođena 04.02.1878., krštena 05.02.1878.

Čuvalo Jurka iz Vitine, kuma Šimi, kćeri Joze Mišetića i Kate Sušac iz  Brotnja, rođena 09.03.1872., krštena 10.03.1872.

Čuvalo, Jurka iz Proboja kuma blizankama, kćerima Ivana Tomasa iz  Grabovnika i Matije Maić iz Vitine, rođenih 31.12.1876., krštenih  31.12.1876. Nema  imena blizankama, jer je list Matice, na tom mjestu                             oštećen.

Jurka žena Mije Karduma, udaje kćer Anicu za Marka Vukšića, sina  Mate Vukšića i pokojne Pere Zelić iz Grabovnika. Vjenčani 6.11.1883.,  svjedoci Ivan Čuvalo i Mate Paradžik iz Humca.

-Mara, rođena 24.08.1845., krštena 25.08.1845., kuma Kata Petrušić. (Mara,  Anđa, Klara, trojke)

Mara Čuvalo, kćer Nikole Čuvalo i Matije Martinović, Grabovnik, udaje se za Juru Mišetića, (Knjiga  vjenčanih 1868., piše Andrija),  sina Jure Mišetić i Ruže Markotić, Grabovnik. Vjenčani 23.11.1868.,                            svjedoci Mate Čuvalo i Cvitan Mišetić.

Mara Čuvalo žena Jure Mišetić iz Grabovnika rodila Nikolu  24.10.1869., kršten 25.10.1869.

Mara Čuvalo kuma Kati, kćeri Ante Vukšić i Kate Tolušić iz  Grabovnika rođenoj 26.11.1872.

Mara Čuvalo žena Jure Mišetić rodila Ivu 07.07.1873., krštena  13.07.1873., kuma Kata Bebek iz Vitine.

Mara Čuvalo iz Proboja, kuma Ivi kćeri Pere Bandur i Kate Bebek, rođene 19.09.1847., krštena 20.09.1874.

Mara kuma Kati kćer Mate Čuvalo i Mare Lozo, rođena 3.3.1875.,  krštena 11.3.1875.

Mara rodila Ivu 31.12.1876., krštena 31.12.1876., kuma Ana Vištica.

Mara Čuvalo iz Proboja kuma Kati, kćeri Anđela Zovak i Mare Tomas  iz Grabovnika, rođenoj 21.01.1877., krštena 31.01.1877.

Mara Čuvalo iz Proboja, žena Mate Tolić, rodila Grgu 24.01.1878.,  kršten 05.02.1878., kum Franjo Boras iz Proboja.

Mara Čuvalo, žena Jure Mišetića, ženi sin Nikolu 24.11.1891. Anom  Bebek, kćeri Mate i Anđe Vištica, svjedoci Tomo Vukšić i Jozo  Mišetić.

Mara Čuvalo žena Jure Mišetića iz Grabovnika, ženi sina Matu Ivom Majić, kćeri Jure Majić i Mande Bebek. Vjenčani 05.09.1905., svjedoci  Jure Gadže i Ivan Mišetić.

-Anđa rođena 24.08.1845., umrla 11.10.1845.,  stara 3 mjeseca.

-Klara, rođena 24.08.1845., krštena 25.08.1845., umrla 11.10.1845., stara 3 mjeseca.

-Cvita, rođena 18.03.1849.,  krštena 18.04.1849., kuma Boška Vištica i Boška Bevanda.

-Filip, rođen 03.07.1853., kršten 04.07.1853., umro 06.11.1926., star 75  godina.

-Jozo, rođen 07.03.1858., kršten 18.03.1858., kum Ante Lozo., Proboj

Čuvalo, Nikola  kum Gabru, sinu Ilije Luburić i Kate Dedić, Radišići, rođen 08.03.1835., kršten  14.03.1835.

Čuvalo, Nikola kum Peri sinu Joze Buljan i Mande Glumac, rođen 24.06.1837.

Čuvalo Nikola kum Peri sinu Luke Perić i Kate Macan, rođen 06.04.1838., kršten  01.06.1838.

Čuvalo Nikola kum Mati sinu Mate Kvesić i Luce Bebek, 10.09.1843.

Čuvalo Nikola kum Stanku sinu Mate Kvesić i Luce Bebek, 10.09.1843., kršten 15.09.1843., Vitina.

Čuvalo, Nikola  kum Franji sinu Jure Gadže i Kate Bandur(ević) 10.02.1845.,   Grabovnik.

 

38.  ČUVALO, STOJAN-Stanko zvani Beg, (upisan i kao Šimun, Matica rođenih  1861., broj 93.), rođen 26.09.1836., kršten.29.09.1836., kum Nikola  Ivaćevilo. Sin je Nikole Čuvalo i Matije Miljko. Oženio,   Cvitu Boras, kćer Ivana Borasa i Božice Grbavac iz Vitine. Kumovi Pero Pavlović  i Mate Gašpar. (Matica rođenih 1873., piše Jela), Vitina. Vjenčani  22.11.1859.

Cvita umrla u Proboju 30.04.1887. (na drugom mjestu piše, 1877. u Vitini).

Cvita i Stanko rodili su:

-Anica, rođena 13.02.1861., krštena 16.02.1861. Kuma Luca Medić iz  Radišića. Anica se udala za Ivana Zovka, sina Tome Zovka i Ive  Gavran iz Proboja. Vjenčani 28.11.1882. Svjedoci Cvitan Čuvalo i Mate

Gavran iz Proboja.

-Jaka, (u Matici piše, otac Stipan, a u Matici za 1865. piše Stanko), rođen  23.07.1865., krštena 24.07.1865., kuma Matija Zovko iz Proboja. Udala  se za Juru Mišetić-Tomasa, sina Joze Mišetića i Ruže Nosić iz                                        Grabovnika. (Knjiga vjenčanih 1883., piše, Mišetić=Tomić, primjer   nastanka prezimena). Vjenčani 29.11.1883. Svjedoci Franjo Mišetić i  Ante Markotić. Jaka umrla 14.10.1887., stara 22 godine.

-Nikola, Niko, rođen 02.01.1873., kršten 05.01.1873., kum Filip Babić iz  Vitine. Nikola umro 02.04.1942., star 69 godina.

-Filip rođen 05.02.1874., kršten 08.02.1874., kum Mate Gavran iz Proboja.

(Pod brojem 813. Proboj, piše,  ja fra Mijo Rozić krstio sam Filipa,  rođenog 05.02.1874. nezakonitog sina, valjda Stanka Čuvalo i Kate  Gavran, kum Mate Gavran iz Proboja). O ovom Filipu nema drugih                                 podataka.

Čuvalo Stanko kum Nikoli sinu Ante Lozo i Luce Tolj iz Vitine, rođen 03.02.1860.,   kršten 05.02.1860.

Čuvalo Stanko iz Proboja , kum Andru sinu Pere Rakića i Ive Tolj iz Veljaka, rođen  25.02.1873.,  kršten 04.03.1873., Orahovlje.

Stojan Čuvalo, kum Marku, sinu Ilije Primorca i Ane Petrušić iz Proboja. Rođen 25.04.1851.,  kršten 27.04.1851.

Stojan Čuvalo kum Blažu, sinu Ivana Gavrana i Ive Boras. Blaž  rođen 01.12.1858., kršten 04.12.1858. Kum Stipan Čuvalo iz Proboja.

Čuvalo, Stanko iz Proboja, kum Miji, sinu Joze Mišetića i Šime  Matijašević iz Vašarovića, rođen 24.09.1862., kršten 05.10.1862., Grabovnik.

Čuvalo, Stanko iz Proboja,  kum Juri sinu Luke Vučića i Luce Tomić  iz Radišića. Rođen 15.04.1863., kršten 19.04.1863. u Proboju.

Čuvalo, Stanko iz Proboja kum Blažu, sinu Križana Grgića i Luce  Medić iz Radišića, rođen 20.101863., kršten 25.10.1863., Proboj.

Čuvalo, Stanko kum, Andru sinu Pere Rakića i Ive Tolj, iz Veljaka.

Čuvalo, Stanko kum Bariši Luburić, 02.05.1857.

Čuvalo, Stanko svjedok na vjenčanju Andriji Andačić iz Radišića i Cvite  Džajo.Vjenčani 28.11.1876.

Čuvalo, Stanko svjedok na vjenčanju 28.11.1882. Franji Markotiću, sinu Filipa i Kate     Boras iz Vitine i Ani Lauc kćeri Mije i Pere Barbir iz Lisica.

 

ČUVALO, STOJAN-Stanko-Beg, (Ćukušići, jer neki Hercezi u Klobuku imaju  nadimak Ćuk)  rođen 26.09.1836., sin Nikole Čuvalo i Matije Miljko,  udovac, oženio,

Šimu Herceg, kćer Joze Hercega (Ćuković) i Jake Grizelj. Vjenčani 26.11.1878.,   kumovi Ante i Mate Čuvalo.

Stojan i Šima rodili su:

-Antu, rođen 16.03.1881., oženio Matiju Tica 1903. U Ameriku stigao  17.04.1907., star 25 godina. Dočekao ga Mate Čuvalo, sin Stanka i Jake  Markotić. Ante se ženio dva puta?

-Matija, rođena oko 1890., udala se za Luku Ereša iz Radišića, kumovi Ivan Boras i Cvitan Ereš. Matija Čuvalo žena Luke Ereša,  rodila Franu   23.11.(ili 25) 1911., kum Frano Luburić. Franjo se oženio Slavkom

Alilović iz Radišića, rođena 05.04.1911., vjenčani 19.04.1938., Humac.

Matija  rodila Antu 10.09.1914.

-Anica, rođena ? udala se za Franu Bandura iz Proboja, kumovi Blaž  Bandur i Frano Gavran.

-Frano, rođen…?, oženio Anicu Tolušić 1912. Otac profesora Ante. (Ante Vranjin). Ovaj Frano je doplovio u Ameriku 17.04.1907., star 18   godina, neoženjen

Šima žena Stankova umrla 12.01.1927., stara 70 godina.

 

39. ČUVALO, NIKOLA-Niko,  iz Proboja,  rođen 02.01.1873., sin Stojana, (Iće, Stanka)  Čuvalo i Cvite  Boras (Ćukušići), oženio

Katu Nuić, (na drugom mjestu piše Kata Anić) iz Proboja, kćer Joze Nuića i Ilke   Kvesić. Vjenčani 26.11.1895. u Proboju. Kumovi Filip Kardum iz   Grabovnika i Jure Alilović iz Radišića, rodili su:

-Anicu, rođena ? Anica  se udala za Stipana Grbavca  rođenog 19.10.1908., sin  Jure Grbavca  iz Hardomilja i Ive Čuvalo.

-Ivan, rođen 05.03.1901., umro  07.03.1901., star 2 dana.

-Stojan, rođen 29.03.1902. Oženio Ružu Pavičić 1923.

-Tomo, rođen 1902. Umro 27.05.1904., star 2 godine.

-Stana, rođena 01.11.1905. Stana se udala za Franu Majića, vjenčani  25.11.1924. Kumovi Tomo Bebek i Ferdo Majić, oba iz Vitine.

-Ivan, rođen 16.09.1908. Oženio Janju Grbavac 1933. Umro 27.12.1960. u  Proboju.

-Anica, rođena 14.02.1912. Kuma Janja Bandur. Anica umrla u Hardomilju  22.12.1982.

-Sara, rođena 14.02.1912., kuma Luca Nuić. Sara umrla 10.05.1912., stara 3  mjeseca.

-Pavao, rođen 27.06.1914., kum Mate Tolić

-Pero, rođen 1914., umro 24.07.1944., star 30 godina.

-Janja, rođena… ?, udala se za Pavu Mišetića iz Grabovnika., kumovi Ilija i  Stipan  Mišetić.

Čuvalo, Nikola sin Stanka i Cvite, Katin muž umro 02.04.1942.

 

  1. ČUVALO, STOJAN rođen 1902., sin Nikole Čuvalo i Kate Nuić, oženio

Ružu Pavičić, iz Lisica, stara 20 godina, kćer Blaža Pavičić i Mande Šiljeg.

Vjenčani 20.11.1923., Humac. Svjedok  Stjepan Čuvalo. Rodili su:

-Draga, rođena 19.02.1925., kum Franjo Majić iz Vitine.

-Drago, rođen 19.02.1925. (Blizanac sestri Dragi).

-Nikola, rođen 21.10.1927., kum Filip Medić iz Radišića. Nikola oženio   Milu Zovak 1954. Umro u Proboju 14.08.2006.

-Ferdinand, rođen 04.06.1930., kum Ilija Čuvalo. Umro mlad.

-Jagoda, rođena 14.02.1932., kuma Stana Čuvalo. Jagoda se udala za Milana   Bilića iz Lisica. Vjenčani 16.11.1952. u Vitini.

-Anica, rođena 14.09.1936., kuma Mara Grbavac iz Hardomilja. Udala se za Antu Alilovića. Vjenčani 23.05.1959. Umrla u Radišićima 28.05.1996.

-Ante, rođen 08.04.1938., kum Jago Čuvalo. Oženio Anu Vučić 1963.

-Krešimir, rođen 09.12.1939., kum Pavao Čuvalo. Umro 14.12.1939.

– Zora, rođena 14.05.1941., kuma Anica Heceg. Udala se za Zvonka Primorca. Vjenčani 30.01.1965. u Ljubuškom.

– Dragica, rođena 25.10.1943., kuma Dragica Zovak.Udala se za Zvonka  Čuvalo. Vjenčani 29.06.1963. u Vitini.

-Mila, rođena 28.03.1946., kuma Stana Zlopaša iz Radišića.

Stojan Čuvalo kum na vjenčanju 11.02.1930., Juri Pavičiću i Slavki Lisac.

Stojan Čuvalo kum na vjenčanju 1937., Stjepanu Grbavac iz Hardomilja i Luci Boras     iz Proboja, rođena 1906.

Komentari isključeni za

Filed under postovi