RODOSLOVLJE ČUVALA

RODOSLOVLJE  ČUVALA

U konzultiranim izvorima do svibnja 1945. identificirao sam (moguće, jer sam kao nositelje obitelj bilježio i one za koje nemam podataka da su imali obitelj) 201 obitelj. Ovdje nisu popisani oni koji su davno odselili kojekuda, pa njihove podatke nisam uspio sakupiti. Pored njih u Maticama je upisano više osoba, koje nisam uspio odrediti kojoj obitelji pripadaju, a bilježio sam ih da se ne zaborave. Upisao sam svako spominjanje Čuvala, na koje sam naišao, bilo da su upisani kao, kum, kuma na  krštenju, svjedok na vjenčanju, žena tog i tog, rodila tad i tad i slično. Nitko ne smije biti izbrisan, zaboravljen. Neka bar njihov upis ovdje bude spomen na njih. To je i poticaj potomcima da svoja saznanja usporede sa ovdje iznesenim. Bit ću zahvalan svakom na bilo kojem novom saznanju.

Svrha ovog rada nije popisati Čuvale, već odgonetnuti postanak prezimena Čuvalo i utvrditi razvoj roda. Svatko zainteresiran može doći do svog pra pretka i slijediti razvoj. Moguće nejasnoće, naći će u obrazloženju o nedostatnim izvorima.

Poteškoće u rekonstrukciji svih obitelji Čuvalo su višestruke. Prva Matica iz 1786. nema prve dvije stranice. Sačuvane stranice počinju rednim brojem 11. Dakle nema prvih deset upisanih. Pojedini upisi su nečitki, kao broj 15, broj 82, iz 1808., kao i broj 87 iz 1808. Nekih brojeva nema, kao broj 44, 212, 262. Broja 212 iz 1790. nema, kao ni broj 262 iz 1791. Nema stranice sa brojem 37-44 iz godine 1798. Iz 1807. nema brojeva od 300-310. Brojevi 82  i  87 iz 1808. nečitki. Nema upisanih od 15.06.1808. sa brojem 87 do 12.06.1809., kada počinje upis brojem 155. Dakle nema upisanih 68 Matica rođenih za 1846., broj 326, 327, 345, 346, 383, oštećeni i nečitljivi, kao i broj 454 iz 1847. Knjiga vjenčanih od 1809-1847. nema 15 stranica od 174-189. Davanje muškoj djeci ista imena, imena oca  bez podataka, koji bi ih definirala. Upisi koji ne sadrže podatke o oba roditelja. Upisi u samo neke matice, npr., podatak o nekoj osobi nađemo samo u Matici rođenih, vjenčanih, umrlih, ito nepotpune. Od takvih „krhotina“ trebalo je složiti obitelj kojoj pripada taj podatak.

Način slaganja podataka bio je: Obrada prvog spomenutog nositelja obitelji, Grge Čuvalo. Potom, obrada prvog njegova sina i njegova poroda do zadnjeg potomka ili do svibnja 1945. Slijedi na isti način obrada drugog,  i slijedećih njegovih sinova.  Kao nositelje obitelji bilježio sam i žene, koje su imale djecu, bilo vanbračnu, bilo da im muževe nisam našao u obrađenim izvorima. Žensku liniju bilježio sam dok se spominje Čuvalo. Bilježenje ženske linije važno je, jer ako bi se istaživalo genetsku strukturu roda, to se ne može bez ženske loze.

Stanje Roda Čuvalo od 1742-1945. rekonstruirao sam na osnovu podataka do kojih sam došao, ali što je bilo prije? Ako nema starije ishodište, onda je ključno vrijeme za nastanak prezimena Čuvalo, približno vrijeme od 1690-1720., kada je, vjerojatno, Grgo rođen. Grgo ili neki njegov predak dobio je nadimak čuvalo, jer je nešto čuvao.

Prva  spomenuta obitelj Čuvalo, je ona iz popisa 1742/43., Tihaljina, Grgo Čuvalo. Samo starješina domaćinstva upisan je imenom, bez drugih podataka. Ostali kao broj odraslih i jedno dijete mlađe od 7 godina. To dijete je Grgo, koji je pričešćen 1742. godine u Tihaljini, kad je imao 6 godina. (Podatak od fra Andrije Nikića). Dakle rođen je 1736. godine. Ostaju imenom nepoznata ostali članovi obitelji Grge iz Tihaljine. O sinu Anti  nisam našao ni jedan podatak. Za Juru piše da je sin Grge, ali kojeg? Redoslijed događanja, rođenja, vjenčanja, rađanja pokazuju, vjerojatnije je da je u ovom rodoslovlju navedeni Jure unuk Grge (Prvog) iz Tihaljine. Po istoj logici Filip je rođen oko 1750-1755. dakle poslije popisa 1742. Na isti način odredio sam, okvirno, godine rođenja Luce, Ive, Cecilije i Matije. I one su, po tom izračunu, rođene poslije popisa 1742. Ostaje pitanje tko su ostali članovi Grgine obitelji iz popisa 1742/43.

Crkvene matice uvode se 1786.

Komentari isključeni za RODOSLOVLJE ČUVALA

Filed under postovi